De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks

zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt

en/of onderhouden. Er wordt dan ook geen enkele

aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van de gelinkte

websites.Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg

samengesteld, met als belangrijke basisprincipes wederzijds respect

en maatschappelijke betrokkenheid. Ondanks deze zorg is het niet

uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg

van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of

aangevuld. Iedere aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor welke

schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door

en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website, waaronder mede

doch niet beperkt tot handelingen verricht door een gebruiker van

de website die zouden zijn ingegeven door de op de website

geplaatste informatie. Onjuistheden kunnen worden gemeld via het

emailadres.


Chiel Gronert - Molenstraat 3 - 3958 BW Amerongen - 06 513 84 585 - chiel@laatjelichaamspreken.nu - disclaimer